Job interview online je tady


Vzhledem k situaci na současném trhu práce jsme se, ve spolupráci s pracovní agenturou Grafton, rozhodli pomoci kandidátům při pracovním pohovoru v angličtině. Spuštíme nový projekt Job-interview.cz.

Anglický jazyk je často psychologickou i reálnou bariérou pro získání vytoužené pracovní pozice. Mnohdy to tak nemusí být. Často chybí jen potřebné sebevědomí nebo možnost si ověřit, že pohovor se stávající znalostí anglického jazyka zvládneme. V jiném připadě pak může scházet potřebná slovní zásoba nebo jen doplnění a zažití běžných frází. Proto jsme v rámci projektu připravili tři nástroje, které mohou, samostatně nebo společně, pomoci odstranit nejistotu a drobné nedostatky ve znalostech a dovednostech.